#

Wdrożenie komputera w chmurze w firmie wielooddziałowej

autor: Szymon Listwoń

| 2020-05-08 10:47:04

Zastosowanie serwera e-Pulpit24 w praktyce firm wielooddziałowych jest rozwiązaniem, które natychmiast się narzuca jako najlogiczniejsze, wręcz oczywiste. Przede wszystkim relacje z kontrahentami są zapisywane w jednej, centralnej bazie danych. Zdecydowanie ułatwiona jest kontrola stanów magazynowych lub wyników finansowych oddziałów. Jednocześnie rozrachunki z kontrahentami są zarachowane w jednej, centralnej bazie danych i firma ma nad nimi pełną kontrolę. Na podstawie znajomości stanów magazynowych w poszczególnych oddziałach banalnie proste jest tworzenie przesunięć między magazynowych – uzupełniających np. braki towarowe.
Istotną zaletą jest skalowalność przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązania e-pulpit. Stworzenie nowego oddziału to uruchomienie nowych stanowisk e-pulpit. Redukcja działań oddziału to wyłączenie bądź zawieszenie końcówki.
Jako wisienkę na torcie można dołożyć możliwość uruchamiania w dowolnym momencie punktów sprzedaży obwoźnej – z użyciem komputerów przenośnych rejestrujących swoje działanie na serwerze centralnym.