#

Wdrożenie komputera w chmurze w dziale handlowym

autor: Szymon Listwoń

| 2020-05-08 10:46:07

Zastosowanie serwera e-Pulpit24 w działach handlowych pozwala zintegrować różne, często tylko fragmentami powiązane ze sobą rodzaje działalności w jedną spójną całość: na jednej platformie jaką jest zdalny dostęp do e-pulpit. Przede wszystkim relacje z kontrahentami są zapisywne w jednej, centralnej bazie danych. Ponadto łatwe jest prowadzenie spójnej polityki cenowej i rabatowej. Także premiowanie dzięki centralnemu podglądowi wyników działów nie powinno nastręczać problemów. Zdecydowanie ułatwiona jest kontrola stanów magazynowych lub wyników finansowych działów. Jednocześnie rozrachunki z kontrahentami są zarachowane w jednej, centralnej bazie danych i firma ma nad nimi pełną kontrolę. Na podstawie znajomości stanów magazynowych w poszczególnych oddziałach banalnie proste jest tworzenie przesunięć międzymagazynowych – uzupełniających np. braki towarowe.
Istotną zaletą jest skalowalnośc przedsięwzięcia przy zastosowaniu rozwiązania e-pulpit. Stworzenie nowego działu to uruchomienie nowych stanowisk e-pulpit. Redukcja działań oddziału to wyłączenie bądź zawieszenie końcowki.
Jako wisienkę na torcie można dołożyć możliwość uruchamiania w dowolnym momencie punktów sprzedaży obwoźnej – z użyciem komputerów przenośnych rejestrujących swoje działanie na serwerze centralnym.