Brexit nowe wymogi celne

Od 01.01.2021 roku przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do Polski obowiązują takie same przepisy, jak podróżnych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.

samolot
statek
tir

Sprawdź jak przygotować się do nowych wymogów celnych

Zapoznaj się z nowymi zasadami i przygotuj się na zmiany

Po zakończeniu okresu przejściowego w przypadkach, w których wymagane jest pozwolenie na przywóz/wywóz towaru, uzyskanie takiego pozwolenia będzie konieczne w przypadku przywozu towaru z Wielkiej Brytanii do UE i wywozu z UE do Wielkiej Brytanii.

Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.

Zmiana limitów dotyczących ilości oraz wartości przewożonych towarów, formalności celnych, akcyzy oraz cła.

Zmiany i nowe wymogi celne

Podstawowe informacje

Wielka Brytania nie będzie podlegać przepisom UE w dziedzinie VAT, ponieważ w wyniku brexitu utraciła status państwa członkowskiego. W relacjach pomiędzy UE i Wielką Brytanią nie będą zatem miały miejsca takie transakcje, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa /nabycie towarów (transakcje B2C) oraz sprzedaż wysyłkowa (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów B2C), lecz wystąpi eksport /import towarów.

Od 1 stycznia 2021 r. przywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE i wywóz wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych z UE do Wielkiej Brytanii będzie stanowił odpowiednio import i eksport z/ do państwa trzeciego. Skutkuje to koniecznością dochowania formalności określonych w przepisach prawa celnego.

Aby uzyskać dostęp do unijnego rynku, usługodawcy i specjaliści w zakresie usług z Wielkiej Brytanii mający siedzibę w Wielkiej Brytanii będą musieli wykazać zgodność z wszelkimi przepisami, procedurami lub pozwoleniami, które warunkują świadczenie usług w UE przez cudzoziemców lub przedsiębiorstwa mające siedzibę poza Unią.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad i współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.

W okresie przejściowym (tj. do 31 grudnia 2020 roku) Wielka Brytania uczestniczy w jednolitym rynku i unii celnej UE.

Od 1 stycznia 2021 r., aby dopełnić formalności celnych, przedsiębiorcy UE zamierzający przywozić z Wielkiej Brytanii lub wywozić do Wielkiej Brytanii będą musieli posiadać numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy EORI.

Od 1 stycznia 2021 r. towary przywożone z Wielkiej Brytanii lub wywożone do Wielkiej Brytanii będą musiały zostać objęte procedurą celną i w tym celu konieczne będzie złożenie zgłoszenia celnego do procedury celnej.

Funkcje programu INTRAST

Intrast to program, który przeznaczony jest do wypełniania oraz obsługi deklaracji. Program usprawnia prowadzenie ewidencji przywozów i wywozów wewnątrzwspólnotowych i umożliwia tworzenie dokumentów związanych z obrotem wewnątrzunijnym.Program intrast umożliwia m.in:

generowanie deklaracji Intrastat na podstawie faktur unijnych,

generowanie kwartalnych i miesięcznych dokumentów VAT-UE,

prowadzenie elektronicznej bazy faksów (po podłączeniu faksmodemu),

pobieranie aktualnych kursów walut z Internetu,

eksport i import faktur i deklaracji Intrastat w formatach tekstowych (TXT, XML),

drukowanie faktur i deklaracji Intrastat w trybie tekstowym i graficznym,

automatyczne grupowanie towarów na deklaracji Intrastat zgodnie z przepisami,

edycja przez użytkownika baz pomocniczych (symbole, cennik)

Jakie są zalety korzystania z INTRAST?

Intrastat umożliwia tworzenie deklaracji Intrastat dla wielu firm. Intrastat jest również dostępny w wersji dla MSSQL (IntrastatMS).

Wydajność

Niezawodność

Skalowalność

Stabilność

Zakup program Intrast

Intrastat
produkt

Intrast to program przeznaczony do wypełniania oraz obsługi deklaracji Intrast. Program pozwala na usprawnienie ewidencji przywozów oraz wywozów wewnątrzwspólnotowych. Intrastat pracuje na wydajnej bazie danych FirebirdSQL.

generowanie deklaracji Intrast na podstawie faktur unijnych

generowanie kwartalnych oraz miesięcznych dokumentów VAT-UE

zapis deklaracji Intrast w formie elektronicznej

MiniIntrastat
produkt

MiniIntrast to program, który został opracowany do obsługi deklaracji Intrastat. Program pozwala na tworzenie ewidencji przywozów oraz wywozów wewnątrzwspólnotowych oraz na tworzenie niezbędnych dokumentów wewnątrzunijnych

pozwala na edycję przez użytkownika pomocniczych baz (symbole, cennik)

drukowanie faktur oraz deklaracji w trybie tekstowym oraz graficznym

pobieranie kursów z Internetu

MagCS
produkt

Program MagCS jest przeznaczony do ewidencji towarów magazynowych. MAgCS jest niezwykle wydajny, niezawodny oraz skalowalny oraz jest zgodny z wymaganiami służby celnej.

archiwizacja wszystkich danych

możliwość odprawy przesyłek z magazynu celnego

tworzenie raportow obrazujących stany magazynowe oraz historię operacji

WinSAD
produkt

Program jest przeznaczony do do wypełniania, przechowywania i drukowania dokumentów celnych SAD, SAD-BIS, CMR, EUR, świadectw pochodzenia, deklaracji skróconych, a także do wystawiania faktur VAT

program wspomaga wypełnienie dokumentów SAD

bezpośrednio współpracuje z systemami AIS, AES, ICS, NCTS2 i Zefir/OSOZ2

pozwala na edycję przez użytkownika pomocniczych baz

Newsletter

Otrzymuj informacje o promocjach i kodach rabatowych