Serwer dla firm

Zastanawiasz się, jaki wybrać serwer do firmy? Sprawdź nasze porównanie standardowego serwera z e-Pulpit24!

Oferta serwerowa dla małej firmy

Orientacyjny koszt utrzymania komputerów w firmie na przestrzeni czterech lat, uwzględniając obecny stan infrastruktury (ceny netto):

Koszty inwestycyjne

W większości firm, liczba stacjonarnych komputerów to co najmniej 5 stanowisk. Przyjmując tą liczbę to dalszych szacowań, zakładając jednocześnie koszt jednostki centralnej na poziomie 1 000 zł, całkowity koszt poniesiony na wyposażenie tychże stanowisk wynosi 5 000 zł. Ponadto, posiadając już inne komputery, w celu podniesienia komfortu oraz efektywności pracy, zalecana jest wymiana dysków twardych na model SSD, którego koszt wynosi 250 zł za sztukę.

By zapewnić bezpieczeństwo przechowywania danych oraz gwarancję bezawaryjności (dyski dublowane, podwójne zasilanie), zalecany jest zakup serwera wraz z stosownym systemem operacyjnym oraz licencjami. Koszt tego zakupu to kwota rzędu 11 000 zł.

Serwer wymaga odpowiedniego źródła zasilania, by działał bezawaryjnie. Dlatego też, należy wyposażyć zasilacz awaryjny, znany jako UPS, w nowe baterie. To kwota 600 zł.

Kolejnym krokiem jest zakup licencji nowego systemu operacyjnego Windows 10 dla każdego ze stanowisk, gdyż poprzednia, starsza wersja, straciła dotychczasowe wsparcie podstawowe, a w najbliższym czasie utraci również wsparcie całkowite (poprawki bezpieczeństwa). Wpłynie to w dużym stopniu na bezproblemową i efektywną pracę na komputerowych stanowiskach pracy. Zakup licencji to koszt 2 250 zł.

Koszty bieżące

Komputer to urządzenie, które pod wpływem upływającego czasu oraz ciągłego użycia, zużywa się i podlega awariom (awaria dysków, pamięci, płyt głównych…). Dlatego, w celu oszacowania wydatków należy założyć kwotę przeznaczoną na niezbędną naprawę sprzętu – koszt orientacyjny to około 2 000 zł. Ponadto, należy także wziąć pod uwagę konieczność przeinstalowania systemu, które przeprowadza się raz w roku na skutek awarii, zawirusowania komputera lub odświeżenia systemu. Dla każdego ze stanowisk, to kwota rzędu 400 zł.

Koszt zużywanego przez jedno stanowisko prądu, zakładając średnie zużycie 250W oraz normalny tryb pracy, to:

250W * 10h * 250 dni * 0,00045 = 281, 25 zł w skali roku.

Koszt prądu zużywanego przez serwer wraz z awaryjnym zasilaczem UPS, zakładając średnie zużycie na poziomie 600W, to:

2600W * 24h * 365 dni * 0,00045 = 2 365,20 zł w skali roku.

Cena Usługa
5000 zł wymiana 5 komputerów stacjonarnych
500 zł wymiana dysków twardych SSD
11000 zł zakup serwera wraz z systemem i licencjami
600 zł nowe baterie do UPS-a
2250 zł zakup licencji do Windows 10
2000 zł potencjalne naprawy sprzętu
2800 zł przeinstalowanie systemu
7875 zł koszt prądu komputerów
9469,80 zł koszt prądu serwera wraz z UPS

Całkowity koszt utrzymania obecnej infrastruktury na przestrzeni czterech lat, zakładając wyposażenie 5 nowych stanowisk oraz modernizację dwóch już istniejących, wynosi:

5 000 + 500 + 11 000 + 600 + 2 250 + 2 000 + 2 8000 + 7 875 + 9 469,80 = 41 494,80 zł.

Dodatkowe wady aktualnego rozwiązania:

utrudniona praca zdalna,

możliwość utraty danych na skutek awarii sprzętu,

duży koszt wyposażenia nowego stanowiska pracy generowany w przypadku zatrudnienia nowego pracownika,

długi czas naprawy w przypadku awarii sprzętu (konieczność wysyłania sprzętu do serwisu lub zamówienie nowych elementów,

stałe opłaty za prąd ponoszone za korzystanie z serwera oraz stanowisk pracy

e-Pulpit24 - Nowoczesne rozwiązanie dla Twojej firmy

Dzięki skorzystaniu z naszej usługi „komputer w chmurze”, wszelkie koszty związane z utrzymaniem oraz wyposażeniem, transferowane są na nas. E-Pulpit24 to dostęp do firmowych komputerów znajdujących się na naszym serwerze, za pomocą logowania poprzez zdalny pulpit. Koszt usługi to 98,00 zł za stanowisko w skali miesiąca (abonament maleje wraz z wzrastającą ilością obsługiwanych stanowisk). Koszt energii elektrycznej niezbędnej do korzystania z terminala, za pomocą którego możliwe jest zdalne logowanie do komputera to 210 zł za jedno stanowisko w skali roku.

Cena Stara cena Usługa
0 zł, sprzęt w cenie abonamentu 5000 zł wymiana 5 komputerów stacjonarnych
0 zł, infrastrukturą zajmuje się e-Pulpit24 500 zł wymiana dysków twardych na SSD
0 zł, brak konieczności zakupu serwera 11 000 zł zakup serwera wraz z systemami i licencjami
0 zł, infrastrukturą zajmuje się e-Pulpit24 600 zł nowe baterie do UPS-a
0 zł, e-Pulpit24 ma licencje Windows Server 2250 zł zakup licencji do Windows 10
1000 zł 2000 zł potencjalne naprawy sprzętu
0 zł, migracja w cenie 2800zł przeinstalowanie systemu
1860 zł 7875 zł koszt prądu komputerów
0 zł, klient nie potrzebuje serwera ani UPS 9469,80 koszt prądu serwera wraz z UPS
23 520 zł - koszt abonamentu *

*Kalkulacja zaklada 5 stanowisk na 4 lata (79*5*4*12= 23 520 zł) e-Pulpit24 nie wymaga umów długoterminowych, umowa jest bezterminowa z miesięcznym wypowiedzeniem.

Całkowity koszt utrzymania 7 stanowisk pracy oraz serwera na przestrzeni 4 lat korzystając z e-Pulpit24, to:

3 000 + 30 366 = 33 336 zł

Korzystając z e-Pulpit24 oszczędzasz 8 158,80 zł w skali roku!

Dodatkowe zalety e-Pulpit24:

ułatwiona możliwość pracy zdalnej,

dowolna liczba osób zatrudniona w trybie pracy zdalnej,

dostęp do stacji roboczej 24/7, z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu,

korzystanie z usługi z dowolnego urządzenia po zalogowaniu poprzez zdalny pulpit,

niewielka, stała miesięczna kwota abonamentu zamiast wysokiego wydatku inwestycyjnego ponoszonego na poczet wyposażenia,

gwarancja zabezpieczenia systemów wraz z kopią bezpieczeństwa,

standaryzacja systemów oraz sprzętu wpływająca na bardziej efektywną pracę,

koszt wyposażenia stanowiska pracy nowozatrudnionego pracownika to 98 zł miesięcznie

Newsletter

Otrzymuj informacje o promocjach i kodach rabatowych