Cyberbezpieczeństwo

Unijne wytyczne dla bezpieczeństwa cyfrowego.

Dyrektywa NIS2, przyjęta w 2023 roku, to aktualizacja pierwszego prawa UE dotyczącego cyberbezpieczeństwa z 2016 roku. Jej celem jest dostosowanie standardów bezpieczeństwa do nowych zagrożeń cyfrowych. Nowe przepisy obejmują szerszy zakres firm i wprowadzają klasyfikację jako kluczowe lub ważne. Nakładają też dodatkowe obowiązki, w tym związane z zarządzaniem ryzykiem i reagowaniem na incydenty.

Co to jest dyrektywa NIS2 i co zmienia?

To zbiór zasad i regulacji, mających zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa w kluczowych sektorach UE. Weszła w życie w styczniu 2023 roku, a firmy mają czas do października 2024 roku na wdrożenie nowych wymagań.

Zmiany obejmują szerszy zakres firm i likwidują podział na różne typy operatorów usług. Teraz firmy są klasyfikowane jako kluczowe lub ważne, uwzględniając średnie i większe przedsiębiorstwa.

Co muszą zrobić firmy w związku z dyrektywą NIS2?

Firmy kluczowe lub ważne powinny przeprowadzić audyt bezpieczeństwa, opracować Plan Ciągłości Działania i wdrożyć rozwiązania zarządzania ryzykiem i analizy bezpieczeństwa. Ważne jest także zabezpieczenie infrastruktury cyfrowej i świadome reagowanie na incydenty. Nasza firma oferuje wsparcie w dostosowaniu się do dyrektywy NIS2. Dostarczamy spersonalizowane rozwiązania dopasowane do potrzeb każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy obecnych zabezpieczeń.

Kluczowe branże, które do października 2024roku muszą przeprowadzić audyt cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymogami dyrektywy NIS2 to:

 • energetyka
 • transport
 • bankowość
 • infrastruktura rynków finansowych
 • opieka zdrowotna
 • sektor wody pitnej
 • ścieki
 • infrastruktura cyfrowa
 • zarządzanie usługami ICT
 • administracja publiczna
 • przestrzeń kosmiczna

Twoja firma należy do kluczowych i istotnych podmiotów?

Zgodnie z unijnymi regulacjami, konieczne jest podjęcie konkretnych kroków, aby dostosować się do nowych standardów i uniknąć konsekwencji związanych z ich naruszeniem. Przede wszystkim, należy przeprowadzić audyt systemu informacyjnego, który pozwoli na ocenę poziomu bezpieczeństwa oraz zgodności z nowymi wymaganiami NIS2, a także wskaże obszary wymagające ulepszeń.

Zadzwoń i umów się na wizję lokalną już dziś!

(+48) 52 522 22 49

Newsletter

Otrzymuj informacje o promocjach i kodach rabatowych