#

Przeniesienie do chmury systemów finansowo-księgowych

autor: Adam

| 2021-12-09 18:25:54

⅗ polskich dużych firm planuje migrację swoich systemów finansowo-księgowych do chmury. Najważniejszym powodem tej decyzji jest optymalizacja kosztów oraz bezpieczeństwo. Kto najczęściej decyduje się na migrację do chmury?

Wyniki raportu Deloitte i ICAN Institute „Chmura publiczna w Polsce”

Z raportu  „Chmura publiczna w Polsce” przygotowanym przy wsparciu Google Cloud wynika, że na migrację do chmury najczęściej decydują się dyrektorzy IT. Najbardziej sceptyczni okazali się prezesi i stanowią ok. 31% oraz dyrektorzy finansowi 15%. Eksperci wskazują, że to właśnie CFO – Chief Financial Officer mogą być najbardziej zainteresowani wdrożeniem tej technologii. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że korzystanie z chmury może przynieść oszczędności z rzędu 5-15% w skali miesiąca.

Praca w chmurze to większa skalowalność i dostępność do mocy obliczeniowych

CIO – Chief Information Officer odpowiedzieli, że kluczowym czynnikiem do zainwestowania w chmurę miało wpływ zwiększenie skalowalności i dostępności do mocy obliczeniowych. Ponad połowa zdecydowała się na wdrożenie dzięki korzyściom płynących z optymalizacji kosztów oraz swobody zarządzania dostępem do aplikacji i mocy obliczeniowych. Jak zaznaczają eksperci, na początku rozkręcania działalności oczekuje się jak największej optymalizacji kosztowej, jednak aspekt finansowy istotnie traci na ważności przy dalszych wdrożeniach.

82% badanych wskazuje, że to rozwiązanie wpłynęło na wzrost innowacyjności ich firmy. Wśród korzyści migracji do chmur podawano najczęściej skalowalność i elastyczność infrastruktury: aż 68%, a także uproszczenie zarządzania tym obszarem: 50%. Niecała połowa wskazała na oszczędność kosztów.

Co trzecia firma potrzebuje dużego wsparcia w migracji do chmury

Z raportu wynika, że ponad połowa firm rozwija chmurę publiczną głównie we własnym zakresie, z niewielkim wsparciem zewnętrznego dostawcy. Co trzecia firma potrzebowała wyraźnie większej pomocy, a tylko 15% poradziło sobie z tym procesem całkowicie samodzielnie.

Zdecydowana większość firm aż 73%, które już korzystają z chmury publicznej, przechowuje w niej tylko jedną piątą swoich danych. Tylko nieliczne 2% zdecydowały się przenieść do niej ponad połowę, a były to najczęściej rozwiązania biurowe 54%, środowiska zapasowe do systemów IT, kopie zapasowe i archiwizacja danych 48%.

Czy potrafisz ocenić oszczędność z pracy w chmurze?

Tylko co trzecia firma (33%) nie była w stanie określić wielkości oczekiwanych oszczędności z migracji do chmury publicznej. Ponad połowa (56%) zakładała oszczędności na poziomie 5–15 procentowym, przy czym zdecydowana większość 89% ten cel zrealizowała. Należy zwrócić uwagę, że oszczędności płynące z chmury uzyskane w pierwszym okresie wdrożeń to dopiero początek wielu spodziewanych i niespodziewanych korzyści finansowych. W kolejnych, bardziej rozwiniętych etapach wykorzystania cloud computing, oprócz dalszych optymalizacji kosztowych należy spodziewać się wzrostu przychodów oraz zysków płynący z nowych źródeł przychodów czy dalszych optymalizacji procesów biznesowych w organizacji.

Praca w chmurze w 77% badanych przekracza oczekiwania

Aż 77% badanych stwierdziło, że skutek wdrożenia chmury przekroczył ich oczekiwania, a co dziesiąty, że przekroczyło je w sposób znaczny. Prawie wszyscy są zadowoleni z efektów optymalizacji kosztów (92%), skalowalności struktury (92%), zwiększenia bezpieczeństwa (87%), standaryzacji infrastruktury (91%) i zwiększenia szybkości działania IT (95%).

Badanie przeprowadzono w 200 polskich firmach z udziałem dyrektorów IT w okresie grudzień 2019-marzec 2020 r. 

Co to oznacza? Praca w chmurze to już teraźniejszość, nie przyszłość. Migracja systemów finansowo-księgowych usprawnia pracę wielu firm. Wybierając firmę do migracji danych do chmury warto sprawdzić jej doświadczenie oraz referencje.  Sprawdź jak komputer w chmurze może wspomóc pracę w Twojej firmie.